Migreenin hoito riippuu migreenityypistä sekä migreenin oireista ja niiden vakavuudesta. Lisäksi hoitoon vaikuttavat esimerkiksi pahoinvointi, oksentaminen, kohtauksen alkamisajankohta, muut sairaudet ja hoidon odotettavissa olevat haittavaikutukset. Jos itsehoito ei auta ja päänsärky haittaa elämää, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle. 

Migreeniä voidaan hoitaa erilaisilla itsehoitokeinoilla, kipulääkkeillä, täsmälääkityksellä tai estolääkityksellä. Lääkkeettömät hoitokeinot sekä migreenikohtauksen laukaisevien tekijöiden välttäminen ovat tärkeitä jokaiselle migreenipotilaalle. Jos migreenikohtaukset ovat rajuja tai pitkäkestoisia, vaaditaan myös muita hoitokeinoja. Tavallisesti migreeniä hoidetaan itsehoitokeinojen lisäksi särkylääkkeillä tai särky- ja pahoinvointilääkkeiden yhdistelmällä.

 

LÄÄKKEETTÖMÄT HOITOKEINOT

Elämäntapamuutokset ja kohtauksen laukaisevien tekijöiden välttäminen voivat ehkäistä kohtausten esiintymistä. Lievään migreenikohtaukseen auttaa usein lepääminen viileässä ja pimeässä sekä nukkuminen. Muita lääkkeettömiä itsehoitokeinoja ovat esimerkiksi liikunta, lämmin suihku, kylmä kääre, akupunktio, hieronta ja rentoutumisharjoitukset.

 

MIGREENIPANTA

MYND-migreenipanta on tehokas, riskitön ja lääkkeetön hoitokeino migreeniin. Migreenipantaa voidaan käyttää migreenin ainoana hoitokeinona tai se voidaan yhdistää muihin hoitokeinoihin. Migreenipantaa säännöllisesti käyttämällä on mahdollista ehkäistä lääkityksen tarve jopa kokonaan.

Migreenipanta toimii TENS-teknologian eli sähköisen lihasstimulaation avulla. Migreenipanta lähettää sähköimpulsseja kolmoishermoon kahden hermohaaran välityksellä. Impulssit häiritsevät ja vähentävät migreenisignaaleja ja helpottavat siten potilaan kokemaa päänsärkyä. 

Migreenipannan avulla voidaan lievittää tehokkaasti jo alkanutta migreenikohtausta. Lisäksi säännöllisellä käytöllä voidaan myös ehkäistä kohtausten esiintyvyyttä ja vähentää kohtausten tiheyttä. MYND-migreenipannassa on kaksi ohjelmaa, joista ensimmäinen on tarkoitettu migreenikohtauksen hoitoon ja toinen migreenikohtauksen ennaltaehkäisyyn.

 

LÄÄKEHOITO

Jos itsehoitokeinot eivät riitä, migreeniä voidaan hoitaa lääkehoidon avulla. Tehokkuuden kannalta on tärkeää, että lääkitys aloitetaan aina heti kohtauksen alkaessa.

Kipulääkkeet

Usein migreenikohtauksia hoidetaan tavallisilla kipulääkkeillä tai kipu-ja pahoinvointilääkkeiden yhdistelmällä.

Täsmälääkitys eli triptaanit

Jos kohtaus on vakava, migreeniä voidaan hoitaa myös täsmälääkityksellä eli triptaaneilla.  Lääkkeiden toimivuus on hyvin yksilöllistä ja lääke tehoaa noin kahdella kolmasosaa kohtauksista. Triptaaneja ei pitäisi käyttää, jos potilas käyttää yhdistelmäehkäisypillereitä ja lisäksi tupakoi. Täsmälääkitys sisältää myös lääkepäänsäryn riskin, jos lääkkeellä hoidetaan usein toistuvia migreenikohtauksia.

Migreenin estolääkitys

Usein toistuvaa ja vakavaa migreeniä voidaan hoitaa estolääkityksellä. Estolääkitystä käytetään pitkiä aikoja, vähintään kuukausia ja lääkevaihtoehtoja on useita. Estolääkkeet voidaan jakaa perinteisiin- ja biologisiin estolääkkeisiin. Perinteiset estolääkkeet tarkoittavat lääkkeitä, joilla hoidetaan muita pitkäaikaissairauksia, ja joiden on todettu myös estävän migreeniä. Biologiset lääkkeet ovat kehitetty varta vasten migreenin hoitoon, ja niillä voidaaan hoitaa vaikeaa migreeniä. Lääkitys ei yleensä poista kohtauksia kokonaan, mutta se voi vähentää niiden esiintyvyyttä puolella.

Jos lääkkeitä ei haluta käyttää, migreeniä voidaan ennaltaehkäistä myös MYND-migreenipannan avulla. Lue lisää!