Migreenitaipumusta ei voida ehkäistä, sillä aikaisemmilla elämäntavoilla ei ole todettu olevan vaikutusta migreenin ilmaantumiseen myöhemmin. Koska migreenikohtauksen laukaisee jokin ärsyke, näitä kohtauksen laukaisevia tekijöitä välttämällä voi ehkäistä migreenikohtauksen synnyn tai vähentää sen oireita.

Migreenikohtauksen syntyä voidaan ehkäistä myös terveellisillä elämäntavoilla, esimerkiksi riittävällä liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla. On myös todettu, että säännöllinen nukkumis- ja ruokailurytmi minimoivat kohtausten määrää. Tupakointi sekä yhdistelmäpillerit lisäävät aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa, joten niiden käytön lopettaminen on tärkeää erityisesti aurallisessa migreenissä. 

Migreeniä voidaan myös ennaltaehkäistä tehokkaasti ja lääkkeettömästi MYND-migreenipannan avulla. MYND-migreenipantaa voidaan käyttää myös lääkityksen ohella. Jos migreenikohtaukset ovat rajuja ja toistuvia, kohtauksia voidaan ehkäistä estolääkityksellä.